Ohjeet

Yleistä


kirppis.shop pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa ilmoituksessa olevia tietoja, mutta pyrkii parhaansa mukaan säilyttämään olennaisen sisällön ja kaikki Käyttäjän ilmoittamat yksityiskohdat.

Lähettämällä ilmoituksen kirppis.shop-sivustolle hyväksyt:

Ottaa vastuun ilmoituksen sisältämien tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta.
Laitat ilmoituksia vain sellaisista tavaroista, palveluista, avoimista työpaikoista, esineistä ja muista tarjouksista, joihin sinulla on kaikki tarvittavat lailliset perusteet.
Sallimaan yhteydenoton sisäisen viestimen kautta tai tilin asetuksissa määritellyn puhelinnumeron kautta.

kirppis.shop-sivustolla on kiellettyä


Julkaista ilmoituksia lahjan vastaanottamisesta, tuttavuudesta, löytämisestä, menetyksistä, ostamisesta tai etsimisestä. Poikkeuksena on työnhakuilmoitus Job-osiossa.
Julkaista ilmoituksia muiden aiheiden osioissa.
Julkaista sisällöltään ja merkitykseltään samanlaisia ilmoituksia.
Julkaista ilmoituksia, jotka rikkovat lakia (esim. sisältävät väkivallan, rotuvihan, pornografian, tekijänoikeusrikkomuksen jne. edistämistä).
Julkaista mainoksia, jotka rikkovat yleisesti hyväksyttyjä moraalisia ja eettisiä normeja.
Julkaista mainoksia, jotka sisältävät tietoja, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia tai edistävät niitä.
Mainosten lähettäminen olemattomista ja epäolennaisista tarjouksista.
Tuotteen tai palvelun korvaaminen mainoksessa, vaikka ne olisivat samankaltaisia (alkuperäisen, alusta asti olleen tarjouksen tulisi aina pysyä mainoksessa).
Tarjota erityyppisiä tavaroita tai palveluita samassa ilmoituksessa luettelematta koko valikoimaa kuvauksessa

Ilmoituksen otsikot

Ilmoituksen otsikot saavat sisältää vain tavaroiden tai palvelujen nimen nominatiivissa.
Sanoja "Myytävänä" ja "Tarjolla" ei saa käyttää.
Otsikot eivät saa sisältää yhteystietoja, sähköpostiosoitteita tai linkkejä muille verkkosivustoille.
Kehotukset toimintaan ovat kiellettyjä (esim. "Tarjoa hintaasi").
Erikoismerkkejä ja huomiota herättäviä sanoja ei saa käyttää (esim. "Tärkeä", "Kiire").
On noudatettava välimerkkisääntöjä ja käytettävä välimerkkejä järkevästi.
Tekstiä ei voi kirjoittaa kokonaan isoilla kirjaimilla.


Hinnat ilmoituksissa


Älä johda harhaan ilmoittamalla virheellisiä hintoja; hinnan on oltava todellinen.
Kohtuullinen hinta tekee mainoksesta tehokkaamman.
Hinta on ilmoitettava erillisessä kentässä. Sitä ei voi mainita otsikossa.
Ilmoituksen kuvaus
Linkit verkkosivustoille ovat kiellettyjä.
Yhteystietojen antaminen ei ole sallittua.

Kuvat

Kuvien on oltava hyvälaatuisia ja niiden on vastattava ilmoituksen otsikkoa ja kuvausta.
Ei saa sisältää yhteystietoja: puhelinnumeroa, osoitetta, verkkosivuston osoitetta sekä muita tietoja, mukaan lukien pikaviestimien tai viestintämenetelmien nimet.
Kuvien on oltava mainoksen tekijän tekemiä, eivätkä ne saa sisältää logoja tai vesileimoja.


Kielletyt ilmoitukset

Ennen kuin lisäät ilmoituksen kirppis.shopiin, sinun on varmistettava, että se ei riko mitään sääntöjä ja että sen sisältö on laillista eikä kiellettyä sivustolla. Laittamalla ilmoituksen olet täysin vastuussa sen sisällön laillisuudesta sekä itse tapahtumasta.

Mahdolliset seuraamukset sääntöjen rikkomisesta
Ilmoituksen poistaminen
Tilin sulkeminen tililtä määräajaksi
Tilin sulkeminen
Yksittäisten rikkomusten tapauksessa poistamme yleensä vain ilmoitukset, jotka eivät täytä vaatimuksiamme. Jos tilanne ei muutu parempaan suuntaan, poistamme tilin automaattisesti käytöstä tietyksi ajaksi, minkä jälkeen tili aktivoidaan uudelleen. Jos sääntöjämme rikotaan järjestelmällisesti, meidän on pakko poistaa tällaiset tilit käytöstä.

Kielletyt kohteet
Alkoholi
Alkoholia sisältävät juomat ja tuotteet
Lääkkeet, huumeet, huumaavat aineet
Huumausaineet, steroidit
Huumeet, myös reseptilääkkeet
Lääkemainoksia sisältävät mainokset
Ampuma-aseet, teräaseet ja muut aseet
Ampuma-aseet
Rystyset
Teleskooppipamppu
Tainnutusaseet
Sähkötainnutusaseet
Varsijouset, joiden vetovoima on vähintään 75 kg. 
Vaaralliset esineet ja aineet
Pyrotekniikka, ilotulitteet

Esineet, jotka altistavat laittomien tekojen tekemiselle.
Tiedot, jotka mahdollistavat laittoman teon tekemisen.
Esineet, joita voidaan käyttää laittomiin tekoihin.

Mainonta

Mainokset, jotka mainostavat yksinomaan kolmannen osapuolen verkkosivustoa.
Mainokset, jotka suoraan tai epäsuorasti houkuttelevat käyttämään rahaa sivuston ulkopuolella - esimerkiksi puhelut tai viestit maksullisiin numeroihin.
Verkostomarkkinointi, pyramidit, Ponzi-järjestelmät, kumppanuusohjelmat.
Verkostomarkkinointi, jonka ydin on tuottaa myyjälle voittoa hänen omasta myynnistään sekä hänen värväämiensä muiden myyjien myynnistä.
Mainokset, joiden sisältö koskee ainoastaan kumppanuusohjelmien käyttöä tai niihin tutustumista.


Tupakkatuotteet, savukkeet

Tupakkatuotteiden käyttöön suoraan tarkoitetut tuotteet
Kasvipohjaiset tupakkatuotteet
Savukkeet
Snus
Elektroniset savukkeet

Aikuisten tuotteet

Kirjallisuus
Laitteet ja tarvikkeet
Video- ja audiomateriaalit
Kaikki muut seksuaaliset tai eroottiset tavarat, mukaan lukien matkamuistot.


Tavarat tai palvelut, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia.

Liput, kupongit ja yritysten lahjakortit (esim. Tallink).
Väärennetyt tai varastetut tuotteet tai omaisuus


Polttoaine

Bensiini, dieselpolttoaine
Lämmitysöljy


Henkilökortit, ajokortit ja viranomaisasiakirjat

Henkilöllisyystodistusten, myös ajokorttien, ostaminen ja myyminen.
Valtion asiakirjat, kuten koulun päättötodistukset


Ihmisen elimet ja orgaaniset jäännökset

Kaikki ihmisen elimet
Muut orgaaniset jäännökset


Rahoituspalvelut

Lainat, lainojen myöntäminen ja rahoituksen välitys (lukuun ottamatta panttilainaamoita, autojen ostoa ja kiinteistöjen kauppaa).
Pyramidiohjelmat, joissa maksut suoritetaan uusilta ohjelmaan osallistujilta saatavista rahavirroista.


Tilit

Verkkosivustojen, viestimien, sosiaalisten verkostojen, blogien ja foorumien tilit (tilit), mukaan lukien linkit niiden luomiseksi, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteystietokannat, toisen henkilön suorittaman minkä tahansa resurssin tilien maksullisen käytön palvelut.

*mainos